P.trưng bày sản phẩm tại Trương Hán Siêu

Công việc kinh doanh muốn thành công đòi hỏi cần có một địa điểm kinh doanh phù hợp và một không gian tốt để bài trí và phát triển cửa hàng. Việc kết hợp làm sao để vừa tận dụng làm kinh doanh, vừa có được một chỗ ở tốt là một nhu cầu lớn hiện nay.Contech Hà Nội đã thiết kế xong cho cửa hàng trưng bày sảm phẩm lụa tơ tằm Quoc Minh Group – Trương Hán Siêu. Cửa hàng trung bày sảm phầm này thiết kế với kiến trúc 8 tầng, phần lớn diện tích không gian được dành cho việc kinh doanh này, phần không gian tầng 7 và 8 còn lại được bố trí làm nơi sinh hoạt cho gia đình. Nội thất thiết kế với yêu cầu làm sao không có không gian thừa, mọi diện tích đều được sử dụng hết tạo nên công năng hoàn hảo cho một thiết kế nhà.
P.trưng bày sản phẩm tại Trương Hán Siêu
15
13
14
8 2
mặt bằng tầng 7
PCNT tang 7
Mặt bằng tầng 8
PCNT tang 8

Facebook

Bình luận

*